Türkiye’de Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Politikaların Kamu Yönetimine Yansıması "Alan Başkanlığı Uygulaması"

Türkiye’de Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Politikaların Kamu Yönetimine Yansıması  "Alan Başkanlığı Uygulaması"

Dr. Batuhan Mumcu

Kültürel miras, ulusların değerlerini ve kimliğini kapsamaktadır. Geçmişin canlı bir kanıtını temsil etmekte ve gelecek için temel ilham kaynağı olmaktadır. Bu bağlamda politikacıların kültürel alanda çıkarılan yasalara yaklaşımı ve ilgisi ayrı bir önem kazanmaktadır. Kültürel mirasın korunması alanında politikaların etkinliği çok yönlü etkiye sahiptir. Türkiye için kültürel mirası koruma konusu daha büyük önem taşımakta ve uluslararası prestijini etkilemektedir. Bu durum göz önüne alındığında, kültürel-tarihi ve arkeolojik miras nesnelerinin korunması, incelenmesi ve teşhir edilmesinin ekonomik etkileri göz ardı edilememektedir. Bu nedenle, kültürel mirasın korunmasına yönelik politikaların kamu yönetimine yansıması önem taşımaktadır. Çalışmanın temel amacı, Türkiye’ de kültürel mirası korumaya yönelik politikaların kamu yönetimine yansımasını Alan Başkanlığı uygulaması üzerinden incelemektir. Türk kültürel-tarihi mirasının korunmasından sorumlu politikacılardır. Geliştirilen politikaların kamu yönetimine yansıması önemlidir.  Çalışmanın ana görevi; Türkiye kültürel-tarihi mirasının korunması için geliştirilen politikaların kamu yönetimine yansımasını analiz etmektir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, kültürel mirasın korunmasındaki etkinlik artışının marjinal faydasında artış gereklidir. Marjinal faydanın artmasıyla daha etkin bir yapı ortaya çıkacaktır. Kültürel mirasın korunmasına dahil olan personelin uzmanlaşmış kalifikasyonu için yasal gereklilikler eksiktir, bu durum Kültür Bakanlığı'ndaki çalışmaların etkinliğinde düşüş olduğu göstermektedir. Kültürel mirasın korunması alanındaki personel performans değerlendirmesi ile elde edilen sonuçlar arasındaki ilişkinin olmaması, motivasyonun düşmesine ve etkisizliğe yol açmaktadır. Kültürün gelişimi için ulusal strateji belgesinin olması, istikrara ve kültürel mirasla ilgili yasal düzenlemelerin sürekli değiştirilmemesini sağlamaktadır. 

Sosyal Medya