Türkiye’de Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Politikaların Kamu Yönetimine Yansıması “Alan Başkanlığı Uygulaması”

Türkiye’de Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Politikaların Kamu Yönetimine Yansıması “Alan Başkanlığı Uygulaması”

Dr. Batuhan Mumcu - Prof. Dr. Nazlı Yücel Batmaz

Bütün toplumların kendilerine özgü bir kültürleri vardır. Her kültürün ise kültürel miras olarak adlandırılan çeşitli yansımaları ortaya çıkmaktadır. Kültürel miras toplumsal bir birikimdir. Toplumların uzun süreli tarihsel birikimlerini korumak ise hem yerel hem evrensel anlamda önem taşımaktadır. Bu nedenle kültürel mirası korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Korumaya yönelik ortaya çıkan bu yaklaşımlardan birisi ise ‘alan yönetimi’ anlayışıdır. Alan yönetimi en basit tabirle özel koruma gerektiren bölgelerde, bölgenin iç dinamiklerine özgü bir koruma ve yaşatma dengesinin oluşturulmasını ifade etmektedir. Türkiye’de ise alan yönetimi anlayışı Alan Başkanlığı yapılanması üzerinden uygulanmaktadır. Çalışma kapsamında Türk idare teşkilatında yeni bir anlayışı ifade etmesi bakımından önem taşıyan Alan Başkanlığı uygulaması incelenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle çalışma hem idari teşkilatlanma bakımından hem de kamu yönetimi anlayışında yeni bir yönetim modeli olan ‘alan yönetiminin’ incelenmesi bakımından önem taşımaktadır. Kapadokya Alan Başkanlığı ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı özelinde idareci ve karar alıcı pozisyonda bulunan toplamda 21 kişi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma soruları yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak hazırlanmış ve yüz yüze uygulanmıştır. Araştırma bulgularının değerlendirilmesi sonucunda, Alan Başkanlığı uygulamasının pratikte kültürel mirası korumaya yönelik politikalarda etkinlik ve verimlilik sağladığı tespit edilmiştir.  

PDF

Sosyal Medya